Central Bank Independence and Monetary Policymaking Institutions: Past, Present, and Future

  • Alex Cukierman Univerzitet u Tel-Avivu, Ekonomska škola Berglas; Univerzitet Prinston

Abstract

U prošlosti se od centralnih banaka očekivalo - shodno zakonu, običaju, ili i jednome i drugome - da koriste svoje instrumente da bi ostvarile višestruke ciljeve, kao što su visoka stopa rasta i zaposlenosti, obezbeđivanje sredstava za državne rashode i rešavanje problema platnog bilansa. Danas je zakonska i stvarna nezavisnost centralnih banaka znatno veća nego što je bila pre dvadeset godina, a njihov primarni cilj je postao stabilnost cena. U ovom radu se ispituju institucionalne promene koje su se desile tokom poslednje dve decenije u oblasti autonomije centralnih banaka i povezanih institucija monetarne politike širom sveta, uz prikaz skupljenih empirijskih dokaza o odnosu između nezavisnosti centralnih banaka i makroekonomskih performansi. Ono što je naučeno o stabilizaciji inflacije razmatra se zajedno sa nezavisnošću centralnih banaka u širem kontekstu izbora nominalnog sidra. U poslednjem delu se razmatraju budući izazovi sa kojima se suočavaju nezavisne centralne banke u eri stabilnosti cena. Kada se inflacija savlada, od banke se prirodno očekuje da više pažnje posveti stabilizaciji output gepa. Rizici koji su povezani s tako fleksibilnim režimom ciljanja inflacije ispituju se zajedno s pitanjima odgovornosti i transparentnosti koja postaju sve važnija u novom režimu. Rad takođe ispituje i izbor između demokratske odgovornosti i autonomije centralne banke, koji se pojavljuje u kontekstu raspodele dobiti (gubitaka) centralne banke između centralne banke i vlade, kao i pitanja određivanja kapitala centralne banke.


Ključne reči: Nezavisnost centralne banke, Makroekonomske performanse, Cenovna stabilnost, Output gep, Nominalna sidra.
JEL: E42, E52, E58.

How to Cite
Cukierman A. (2007). Central Bank Independence and Monetary Policymaking Institutions: Past, Present, and Future. Panoeconomicus, 54(4), 367-395. doi:10.2298/PAN0704367C
Section
Original scientific paper