(1)
Bahcecı Baskurt, B.; Çelik, Şaban. Contıngent Claıms Analysıs As a Credıt Rısk Metrıc: Evıdence from Turkey. Panoeconomicus 2023, 1-30.