(1)
Bernheim, B. D. Bihevioristička Ekonomija Blagostanja. Panoeconomicus 2010, 57, 123-151.