Bahcecı Baskurt, Burcu, and Şaban Çelik. 2023. “Contıngent Claıms Analysıs As a Credıt Rısk Metrıc: Evıdence from Turkey”. Panoeconomicus, October, 1-30. https://doi.org/10.2298/PAN220516019C.