Marangos, John, Nikos Astroulakis, and Eirini Triarchi. 2021. “The Advancement of Development Ethics”. Panoeconomicus 68 (4):441-60. https://doi.org/10.2298/PAN180518003M.