Bahcecı Baskurt, B. and Çelik, Şaban (2023) “Contıngent Claıms Analysıs as a Credıt Rısk Metrıc: Evıdence from Turkey”, Panoeconomicus, pp. 1–30. doi: 10.2298/PAN220516019C.