Bihevioristička ekonomija blagostanja

Authors

  • B. Douglas Bernheim Stanford University, Department of Economics, USA

DOI:

https://doi.org/10.2298/PAN1001001B

Abstract

U radu se raspravlja o nekoliko predloga za opšti normativni okvir koji bi obuhvatio nestandardne modele izbora. Većina postojećih predloga izjednačava blagostanje sa dobrobiti. Neki pretpostavljaju da dobrobit proizilazi iz dobro definisanih ciljeva, i da ti ciljevi takođe dovode do izbora; trik je u tome da se formuliše okvir u kom obrasci nepotpuno koherentnih izbora otkrivaju ciljeve koji nisu posmatrani. Drugi ostaju pri stavu da se dobrobit, a samim tim i blagostanje, mogu direktno meriti. Oba pristupa nailaze na ozbiljne konceptualne poteškoće. Jedan mogući pristup, koji su razvili Bernheim i Rangel (2009), definiše blagostanje direktno u smislu izbora. On podrazumeva opšte kriterijume blagostanja koji se direktno odnose na izbor, bez potrebe za bilo kakvom racionalizacijom koja potencijalno uključuje pretpostavke u vezi sa ciljevima i njihov odnos prema izboru. Kako korisne biheviorističke teorije uopšteno predviđaju visok stepen koherentnosti u ponašanju, takav kriterijum dovodi do iscrpnog i upotrebljivog normativnog okvira.

Ključne reči: Modeli izbora, Blagostanje, Preferencije.
JEL: D01, D60, H40.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2010-10-10

How to Cite

Bernheim, B. D. (2010). Bihevioristička ekonomija blagostanja. Panoeconomicus, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.2298/PAN1001001B

Issue

Section

Original scientific paper

Most read articles by the same author(s)