Financial Globalization: A Reappraisal

  • M. Ayhan Kose IMF Research Department
  • Eswar Prasad Cornell University; Brookings Institution
  • Kenneth Rogoff Harvard University
  • Shang-Jin Wei Graduate School of Business, Columbia University

Abstract

Literatura o koristima i troškovima finansijske globalizacije za zemlje u razvoju je naprasno porasla poslednjih godina, i to kroz mnoge, potpuno različite kanale sa raznovršnošću očigledno konfliktnih rezultata. Još uvek je malo snažnih dokaza o rastućim koristima široke liberalizacije kapitalnog računa, ali veći broj skorijih radova u finansijskoj literaturi izveštava da liberalizacije tržišta akcija zaista značajno povećavaju rast. Slično tome, dokazi zasnovani na mikroekonomskim (na nivou firme ili industrije) podacima pokazuju određene koristi finansijske integracije i distorzivne efekte kontrola kretanja kapitala, ali makroekonomski dokazi i dalje ne pružaju zaključke. Istovremeno, dok neke studije zauzimaju stav da finansijska globalizacija podstiče makroekonomsku stabilnost zemalja u razvoju, druge tvrde suprotno. Ovaj rad pokušava da pruži ujedinjen pojmovni okvir za organizovanje ovako široke i rastuće literature, naročito naglašavajući skorije pristupe merenju katalizatorskih i indirektnih koristi finansijske globalizacije. U suštini, rad ukazuje da su indirektni efekti finansijske globalizacije na razvoj finansijskog sektora, institucija, vladanje i makroekonomsku stabilnost, po svoj prilici daleko bitniji od bilo kog direktnog uticaja putem akumulacije kapitala ili diversifikacije portfolia. Takav pogled objašnjava neuspeh istraživanja zasnovanih na regresijama rasta između zemalja u pronalaženju pozitivnih efekata finansijske globalizacije, usmeravajući se na novije, potencijalno korisnije i ubedljivije pristupe.


Ključne reči: Liberalizacija kapitalnog računa, Finansijska integracija, Rast i volatilnost, Finansijske krize, Zemlje u razvoju.
JEL: F02, F21, F36, F4.

How to Cite
Ayhan Kose M., Prasad E., Rogoff K., & Wei S. (2009). Financial Globalization: A Reappraisal. Panoeconomicus, 56(2), 143-197. doi:10.2298/PAN0902143K
Section
Original scientific paper