The Demand for Currency Substitution

  • John J. Seater North Carolina State University, Economics Department, Raleigh, USA

Abstract

Razvijen je transakcioni model tražnje za raznovrsnim sredstvima razmene. Neki rezultati su očekivani, a drugi su kako novi, tako i iznenađujući. Postoje ekstenzivne i intenzivne margine supstitucije valute, a inflacija bi mogla različito uticati na te dve margine, što vodi ka suptilnom podstreku za prihvatanje ili napuštanje supstitutivne valute. Varijabile koje prethodno u literaturi nisu bile uzimane u obzir se na kompleksne i neočekivane načine odražavaju na supstituciju valute. Posebno su važni nivo dohotka i struktura izdataka za potrošnju, koji se povezuju i sa drugim varijablama u modelu. Nezavisan empirijski rad teoriji pruža podršku.


Ključne reči: Supstitucija valute, Dolarizacija.
JEL: E41, E42, E31.

How to Cite
Seater J.J. (2008). The Demand for Currency Substitution. Panoeconomicus, 55(4), 405-437. doi:10.2298/PAN0804405S
Section
Original scientific paper